، "رایان دلون"، گفت که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، پس از شکست گروه تروریستی داعش، به دولت عراق برای ایجاد ثبات و آرامش در مناطق آزادشده کمک خواهد کرد  دلون گفت: "کمک ائتلاف بین المللی به دولت عراق تا زمان بازگشت تمام شهروندان به خانه هایشان ادامه خواهد داشت".وی افزود: "اینجنگ محدوده زمانی ندارد و تا زمانی که داعش در هر جایی که هست شکست بخورد، همانطور که در الرمادی و فلوجه و موصل شکست خورد، ادامه خواهد داشت".

سخنگوی ائتلاف بین المللی تصریح کرد که نمی توان آینده را پیش بینی کرد؛ ما نمی توانیم زمان مشخصی را برای نابودی کامل داعش تعیین کنیم بلکه باید برای نبردی دشوار به منظور پیروزی نهایی برنامه ریزی کنیم.