رژیم صهیونیستی از ترس حملات موشکی مقاومت به شهرک های صهیونیست نشین در اطراف غزه سامانه های گنبد آهنین بیشتری در این شهرکها مستقر کرد. 


 رژیم صهیونیستی از ترس حملات موشکی مقاومت به شهرک های صهیونیست نشین در اطراف غزه سامانه های گنبد آهنین بیشتری در این شهرکها مستقر کرد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از استقرار سامانه های گنبد آهنین بیشتری در شهرک های مجاور غزه خبر دادند.

این با وجود حالت آرامش کنونی است که پس از حملات موشکی و خمپاره ای روز گذشته مقاومت حاکم است.

شایان ذکر است که رزمندگان مقاومت فلسطین روز گذشته حمله موشکی گسترده ای به شهرک های صهیونیست نشین داشتند و متعاقب آن جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطقی از غزه را بمباران کرد. روز گذشته در شهرک های صهیونیست نشین برای چند بار آژیر خطر به صدا درآمد.